หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
ความแตกต่างระหว่างบันไดเลื่อนและทางเดินอัตโนมัติ
- Mar 19, 2018 -

บันไดเลื่อนหมายถึง "บันไดเช่นทางเท้าอัตโนมัติ" ซึ่งใช้ในชั้นบนและล่าง

จากบันไดถัดไปบันไดถัดไประดับความสูงแตกต่างกันบันไดเลื่อนขึ้นบันไดขึ้นบันไดเลื่อนไปตามทาง

ทางเท้าโดยอัตโนมัติหมายถึงประเภทของพอร์ตและเทอร์มินัลซึ่งเชื่อมต่อกับสนามบินภายในสนามบิน ใช้บนระนาบเดียวกัน

จากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุด (ความสูง) ความสูงจะเท่ากันและเหยียบจะไม่กระจายไปในระหว่างการขับขี่

ในคำบันไดเลื่อนขึ้นและลงและทางเท้าอัตโนมัติแบน